Schoolraad

De schoolraad
De schoolraad van de Heiacker bestaat uit een gekozen (Medezeggenschaps)deel en een niet gekozen deel aan vertegenwoordigers. Zowel teamleden als ouders hebben hierin zitting.
De Schoolraad is bedoeld als klankbord voor de school, om het beleid te toetsen. Wettelijk is vastgesteld waar instemming en advies over gevraagd dient te worden.

Samenstelling
Dhr. Igor Martin, ouder; voorzitter MR
Dhr. Kees Verspaandonk, ouder MR
Dhr. Niek Verbeek, ouder; secretaris MR
Mevr. Ester den Otter, ouder
Dhr. Dirk van der Putten, ouder
Mevr. Franka Burghoorn - Grosse, ouder
Vacature,  ouder

Mevr. Hannie Roosen, teamdeel MR
Dhr. Martin Romeijn, teamdeel MR
Dhr. Peter van de Wiel, teamdeel MR


Indien u contact op wilt nemen met de medezeggenschapsraad, kunt u mailen naar srdeheiacker@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de voorzitter.

Vergaderdata
De schoolraad vergadert in principe iedere tweede donderdag van de maand, aanvang van de vergadering: 19.30 uur. Notulen en agenda van de maandelijkse vergadering zijn te lezen via de publicatieborden en op onze website. Iedere ouder is als toehoorder van harte welkom. De schoolraad houdt u via het Cahierke op de hoogte.

10-06-2021
01-07-2021 (onder voorbehoud)

Verslagen vergaderingen

8 april 2021
11 maart 2021
Presentatie Schoolraad Input ICT
14 januari 2021
Jaarverslag 2019-2020
8 oktober 2020
17 september 2020

28 mei 2020
13 februari 2020
16 januari 2020
21 november 2019
26 september 2019

 


Verslagen van vóór september 2019 zijn beschikbaar bij de schoolraad. Geïnteresseerde ouders of leerkrachten kunnen ze inzien via een bericht aan de schoolraad: srdeheiacker@gmail.com.