Schoolraad

De schoolraad
De schoolraad van de Heiacker bestaat uit een gekozen (Medezeggenschaps)deel en een niet gekozen deel aan vertegenwoordigers. Zowel teamleden als ouders hebben hierin zitting.
De Schoolraad is bedoeld als klankbord voor de school, om het beleid te toetsen. Wettelijk is vastgesteld waar instemming en advies over gevraagd dient te worden.

Samenstelling

Dhr. Bart van de Molengraft, ouder; voorzitter MR
Dhr. Maarten Kwetters, ouder; secretaris MR
Mevr. Anke van der Kraan, ouder MR
Dhr. Jasper Kuijper, ouder MR
Dhr. Wout Wagtmans, ouder MR
Mevr. Sam van Sambeeck, ouder MR
Mevr. Lieke Hoogenstraaten, teamdeel MR
Dhr. Dave van Lieshout, teamdeel MR
Mevr. Wendy Kuipers, teamdeel MR

Indien u contact op wilt nemen met de medezeggenschapsraad, kunt u mailen naar mr.heiacker@veldvest.nl of telefonisch contact opnemen met de voorzitter.


Vergaderdata
De schoolraad vergadert in principe iedere tweede donderdag van de maand, aanvang van de vergadering: 19.30 uur. Notulen en agenda van de maandelijkse vergadering zijn te lezen via de publicatieborden en op onze website. Iedere ouder is als toehoorder van harte welkom. De schoolraad houdt u via het Cahierke op de hoogte.

23-11-2023
25-01-2024
22-02-2024
21-03-2024
23-05-2024
13-06-2024

Verslagen vergaderingen
Juni 2023 
September 2023 

Verslagen van vóór juni 2023 zijn beschikbaar bij de schoolraad. Geïnteresseerde ouders of leerkrachten kunnen ze inzien via een bericht aan de schoolraad: mr.heiacker@veldvest.nl.