Schoolraad

De verslagen van schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019 vindt u op deze webstite. Verslagen van vóór augustus 2017 zijn beschikbaar bij de schoolraad. Geïnteresseerde ouders of leerkrachten kunnen ze inzien via een bericht aan de schoolraad: srdeheiacker@gmail.com.

De schoolraad
De schoolraad van de Heiacker bestaat uit een gekozen (Medezeggenschaps)deel en een niet gekozen deel aan vertegenwoordigers. Zowel teamleden als ouders hebben hierin zitting.
De Schoolraad is bedoeld als klankbord voor de school, om het beleid te toetsen. Wettelijk is vastgesteld waar instemming en advies over gevraagd dient te worden.

Samenstelling
Dhr. Igor Martin, ouder; voorzitter MR, tel.: 06-205 303 97
Dhr. Kees Verspaandonk, ouder
Dhr. Niek Verbeek, ouder
Mevr. Ester den Otter, ouder
Dhr. Perre van Beek, ouder
Dhr. Sander Pustjens, ouder
Dhr. Jeroen Verhoeven, ouder
Dhr. Dirk van der Putten, ouder
Mevr. Marie-Thérèse Gillessen, teamdeel MR
Mevr. Hannie Roosen, teamdeel MR
Dhr. Martin Romeijn, teamdeel MR

Indien u contact op wilt nemen met de medezeggenschapsraad, kunt u mailen naar srdeheiacker@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de voorzitter.

Vergaderdata
De schoolraad vergadert in principe iedere tweede donderdag van de maand, aanvang van de vergadering: 19.30 uur. Notulen en agenda van de maandelijkse vergadering zijn te lezen via de publicatieborden en op onze website. Iedere ouder is als toehoorder van harte welkom. De schoolraad houdt u via het Cahierke op de hoogte.

7 februari 2019
14 maart 2019
11 april 2019
9 mei 2019
13 juni 2019


Verslagen vergaderingen

8 november 2018
11 oktober 2018
13 september 2018
17 juni 2018
17 mei 2018
19 april 2018
15 maart 2018
8 februari 2018
18 januari 2018
7 december 2017
14 september 2017

De verslagen van vergaderingen die plaatsvonden in schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019 vindt u op deze webstite. Verslagen van vóór augustus 2017 zijn beschikbaar bij de schoolraad. Geïnteresseerde ouders of leerkrachten kunnen ze inzien via een bericht aan de schoolraad: srdeheiacker@gmail.com.