oudercommissie

De oudercommissie
Basisschool de Heiacker heeft een oudervereniging. Ouders van leerlingen van de school zijn lid van deze vereniging. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de oudercommissie. Het doel van de vereniging is het organiseren van en meehelpen met de activiteiten in en om de school, voor de kinderen. Bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis en de Heiackerdag. 2 keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de gehele OC. Dat is in begin van het schooljaar en aan het einde van het schooljaar.De rest van de overlegmomenten zijn toebedeeld aan de commissies. In het begin van het schooljaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering legt de oudercommissie verantwoording af (zowel inhoudelijk als financieel) over de activiteiten van het afgelopen schooljaar. In deze vergadering worden ook de plannen voor het lopend schooljaar besproken. De penningmeester doet een voorstel voor de begroting van het lopend schooljaar.

Dagelijks bestuur
De oudercommissie heeft een dagelijks bestuur:
Eelco Schutten - Voorzitter
Carola Renders en Inge van der Voort - Secretaris
Paul Hover - Penningmeester

Wij gaan komend schooljaar samen met alle OC-leden, hulpouders en leerkrachten ons best doen om de schooltijd voor alle kinderen zo leuk mogelijk te maken. Wij zijn bereikbaar via de mail:  ocdbheiacker@gmail.com

Wil jij ook bij de OC?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en actieve ouders die een steentje willen bijdragen in de OC. Interesse? Stuur een mail naar: ocdbheiacker@gmail.com


Evaluatie van schooljaar ‘19/20 en het jaarplan schooljaar ‘20/’21