Informatie Engels

Waarom VVTO Engels?
Met VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) wordt bereikt dat leerlingen meer inzicht krijgen in taal in het algemeen, doordat de taalgebieden in de hersenen extra worden gestimuleerd. De taalgevoeligheid van het jonge kind is groot, ze leren de taal spelenderwijs. De leerlingen ontwikkelen een betere uitspraak en een grotere Engelse en Nederlandse woordenschat. De leerlingen beleven plezier aan het leren van een andere taal. Daarnaast vergroot VVTO Engels het zelfvertrouwen van kinderen doordat ze over steeds meer communicatiemogelijkheden beschikken. De leerlingen leggen makkelijker contact met anderstaligen en het spreken van een andere taal wordt meer laagdrempelig. VVTO Engels draagt bij aan de voorbereiding op het vervolgonderwijs en eventueel tweetalig vervolgonderwijs, hetgeen in deze omgeving steeds meer mogelijk is.

VVTO Engels op De Heiacker
In het eerste deel van schooljaar 2013-2014 zijn de leerkrachten van De Heiacker bijgeschoold op twee gebieden. Ten eerste op hun eigen vaardigheid Engels, en wel grotendeels op het ‘advanced’ niveau (C1), een niveau hoger dan nodig is om les te mogen geven in het Engels. Daarnaast hebben alle leerkrachten zich de theorie van Tweede Taal Verwerving eigengemaakt, in combinatie met de theorie van de gekozen didactiek. Het onderhouden van het eigen niveau Engels blijft ieder jaar een aandachtspunt voor het hele team.

In april 2014 zijn we op De Heiacker daadwerkelijk begonnen met Engels vanaf groep 1. We gebruiken daarvoor de CLIL-didactiek. CLIL staat voor ‘Content & Language Integrated Learning’. Het komt erop neer dat we geen aparte lessen Engels geven, maar het Engels gebruiken als voertaal in bestaande activiteiten. Daarnaast hanteren we het principe van TPR: ‘Total Physical Response’. Dit houdt in dat de leerkracht niet alleen instructie in het Engels geeft, maar zelf met bewegingen voordoet wat hij of zij vraagt. Vanaf groep 6 wordt er ook aandacht besteed aan het lezen en schrijven in het Engels.

In totaal spreken we maximaal 15% van de tijd Engels. Dit is opgedeeld in korte momenten, waarbij er een activiteit wordt bedacht die passend is bij de inhoud van de les. In de bovenbouw ontwerpen de leerkrachten korte activiteiten bij de wereldoriëntatielessen. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld authentiek Engelse bronnen, gemaakt door native speakers, onder andere materialen van de BBC. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten. Zo brengen we kleuters tijdens het eten meteen het Engelse woord voor appel, brood en melk bij. Ook leren we hen te tellen in het Engels. Verder zingen we natuurlijk ook Engelse liedjes. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van wat we allemaal in het Engels doen. De kinderen raken op De Heiacker haast ongemerkt vertrouwd met de Engelse taal.

Keurmerk TalenT
Op 1 juni 2017 werd De Heiacker bezocht door twee auditoren van Hogeschool De Kempel in het kader van een beoordeling om in aanmerking te komen voor het keurmerk B van TalenT. Het keurmerk TalenT is geaccrediteerd door het Europees Platform–Nuffic. Doel van het keurmerk TalenT is om scholen te begeleiden naar het vormgeven en borgen van goed VVTO en daarmee het bereiken van een leerlingniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere Engels in het basisonderwijs in groep 7 en 8 (Eibo).
De auditoren hebben vooraf documenten van de school bestudeerd en tijdens het bezoek gesprekken gevoerd met de directeur, de commissie Engels, leerkrachten en leerlingen. Ook hebben ze klassenbezoeken afgelegd. In de conclusie spreken zij over ‘een gedreven team dat hard heeft gewerkt om VVTO goed op de kaart te zetten’. Nadat de tweede beoordelaar het hele dossier heeft bekeken, is keurmerk B “erkend aanbieder van meertaligheid” aan onze school toegekend.
Wilt u meer weten over het keurmerk, kunt u dit vinden op www.keurmerkvvto.nl

 Klik hier voor een filmfragment waar Stephen Krashen uitlegt hoe tweedetaalverwerving werkt (het filmpje is in het Engels).

Wilt u meer informatie over VVTO Engels en de werkwijze op De Heiacker? Maak dan een afspraak met de directeur, Judith Aust. Zij kan u uitgebreid informeren in een gesprek.