Informatie Engels

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels (VVTO Engels)

Kijkend naar de visie en de goede leerresultaten van De Heiacker, hebben we ruimte gevoeld en genomen om op zoek te gaan naar een extra verrijking voor de kinderen.

Er is gekozen voor VVTO Engels vanwege diverse redenen. De Heiacker vindt het belangrijk om kinderen een goede bagage mee te geven om zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Kinderen komen tegenwoordig al vroeg in aanraking met de Engelse taal, bijvoorbeeld op vakanties, maar ook in televisieprogramma’s zoals Dora the Explorer. In grote bedrijven in onze omgeving, zoals ASML en Philips is de voertaal over het algemeen Engels.

 VVTO Engels op De Heiacker

In het eerste deel van schooljaar 2013-2014 zijn de leerkrachten van De Heiacker bijgeschoold op twee gebieden. Ten eerste op hun eigen vaardigheid Engels, en wel grotendeels op het ‘advanced’ niveau (C1), een niveau hoger dan nodig is om met Engels te starten. Daarnaast hebben alle leerkrachten zich de theorie van Tweede Taal Verwerving eigengemaakt, in combinatie met de theorie van de gekozen didactiek. Deze opleidingen heeft eenieder afgerond voordat er daadwerkelijk gestart is. Het onderhouden van het eigen niveau Engels blijft ieder jaar een aandachtspunt voor het hele team.

In april 2014 zijn we op De Heiacker daadwerkelijk begonnen met Engels vanaf groep 1. We gebruiken daarvoor de CLIL-methode. CLIL staat voor ‘Content & Language Integrated Learning’. Het komt erop neer dat we geen aparte lessen Engels geven, maar het Engels gebruiken als voertaal in onze bestaande activiteiten. Daarnaast hanteren we het principe van TPR: ‘Total Physical Response’. Dit houdt in dat de leerkracht niet alleen instructie in het Engels geeft, maar zelf met bewegingen voordoet wat hij of zij vraagt. Vanaf groep 6 wordt er ook aandacht besteed aan het lezen en schrijven in het Engels.

Engels verwerken in de bestaande stof kan op allerlei manieren. In ieder leerjaar worden delen van instructies in het Engels aangeboden. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten. Zo brengen we kleuters tijdens het eten meteen het Engelse woord voor appel, brood en melk bij. Ook leren we hen te tellen in het Engels. In groep 3 werken we met thema’s, waarbij het Engels natuurlijk ook aan bod komt. In de hogere groepen kunnen de herhalingslessen van de wereldoriënterende vakken in het Engels plaatsvinden. Verder zingen we natuurlijk ook Engelse liedjes. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van wat we allemaal in het Engels doen. De kinderen raken op De Heiacker haast ongemerkt vertrouwd met de Engelse taal.

 Waarom VVTO Engels?

Met VVTO wordt bereikt dat leerlingen meer inzicht krijgen in taal in het algemeen, doordat detaalgebieden in de hersenen extra worden gestimuleerd. De taalgevoeligheid van het jonge kind is groot, ze leren de taal spelenderwijs. De leerlingen ontwikkelen een betere uitspraak en een grotere Engelse en Nederlandse woordenschat. VVTO Engels heeft een positieve invloed op de attitude met betrekking tot het leren van talen. De leerlingen beleven plezier aan het leren van een andere taal. Daarnaast vergroot VVTO Engels het zelfvertrouwen van kinderen doordat ze over steeds meer communicatiemogelijkheden beschikken. De leerlingen leggen makkelijker contact met anderstaligen en het spreken van een andere taal wordt meer laagdrempelig. VVTO Engels stimuleert internationalisering en is een voorbereiding op de toekomst richting globalisatie. VVTO Engels draagt bij aan de voorbereiding op het vervolgonderwijs en eventueel tweetalig vervolgonderwijs, hetgeen in deze omgeving steeds meer mogelijk is.

 Klik hier voor een filmfragment waar Stephen Krashen uitlegt hoe tweedetaalverwerving werkt (het filmpje is in het Engels).

Wilt u meer informatie over VVTO Engels en de werkwijze op De Heiacker? Maak dan een afspraak met de directeur, Judith Aust. Zij kan u uitgebreid informeren in een gesprek.