Visie

Waar staat De Heiacker voor?

Op De Heiacker stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling en streven we naar een goed evenwicht in het aanleren van (praktische) vaardigheden en kennis.
We erkennen verschillen tussen kinderen in onder andere leertempo, interesse, intelligentie, omgaan met oplossingen en behoefte aan structuur en instructie.

De Heiacker is een school die:

  • Hoge verwachtingen heeft van kinderen en zichzelf
  • Goede leerresultaten heeft op het gebied van taal en rekenen
  • Midden in de maatschappij staat
  • Zich verantwoordelijk voelt om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling
  • Normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan
  • Een team van gemotiveerde en professionele leerkrachten heeft
We zorgen dat onze leerlingen beschikken over zelfvertrouwen en over een positief beeld van zichzelf. We werken aan veiligheid, geborgenheid, respect voor elkaar, verantwoordelijkheid voelen en nemen. In onze school creëren we een rijke omgeving waarin kinderen en volwassenen samen leren en samen leven. Het vergroten van de sociale vaardigheden van onze leerlingen maakt daar ook deel van uit. We gebruiken onder andere het programma ‘De Vreedzame School’, om te werken aan de pedagogische kwaliteit van de school. Leerkrachten, directie en ondersteunend personeel voelen zich samen met de leerlingen en hun ouders verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en op school. Het gesprek over hoe we met elkaar om willen gaan, en hoe we met elkaar zorgdragen voor de omgeving en voor elkaar, voeren we regelmatig in de groepen!