GROEP KC

Welkom in groep KC! Wij zitten op locatie De Polders.
In groep KC starten we de dag met het benoemen van de dagen van de week, we kijken wat voor weer het is en we bespreken de dagritmekaarten waarop staat wat we die dag gaan doen. We starten meestal in de kring. Daarna gaan we spelen/werken. Iedereen kiest een werkje op het kiesbord en dan gaan we aan de slag. Om 10 uur gaan we opruimen en eten we fruit tijdens de fruitkring. We spelen buiten en als de kinderen van groep 3 tot en met 7 naar binnen gaan blijven wij nog lekker buiten spelen met onze karren, fietsen, voetballen en andere materialen. We komen weer binnen voor een kringactiviteit en daarna gaan we thuis of op school lunchen. De middag start weer in de kring en daarna spelen we binnen en daarna buiten. Op het eind van de dag sluiten we weer in de kring af. Op donderdag gaan we gymmen in de speelzaal. Meneer Martin komt op een aantal woensdagen techniekles geven en juf Sabine geeft op dinsdag om de 14 dagen een muziekles.


In de klas werken we met thema's. Deze periode was dat het thema Communicatie. In de klas speelden we in een postagentschap in de huishoek. We verkochten postzegels en schrijven kaarten en brieven aan klasgenootjes, ouders en kinderen van andere groepen. Ook via de mail en per telefoon communiceren we met elkaar.
Aan het eind van de werkles tellen we alle munten op te kijken wat we aan de zegels en enveloppen verdiend hebben. Er kwam ook een "echte" postbode op visite.
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen graag naar school komt en om daarvoor te zorgen helpen we elkaar en hebben we ook klassenregels. We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken, we werken rustig en we zijn lief voor elkaar. Hoe we dat doen leren we tijdens de lessen van Kwink. Een paar keer per jaar staat er een viering gepland waarbij alle ouders mogen komen kijken wat we die periode allemaal geleerd hebben. Tot ziens in groep KC!