GROEP KC

Welkom in groep KC! Wij zitten op locatie De Polders.
In groep KC starten we de dag met het benoemen van de dagen van de week, we kijken wat voor weer het is en we bespreken de dagritmekaarten waarop staat wat we die dag gaan doen. We starten meestal in de kring. Daarna gaan we spelen/werken. Iedereen kiest een werkje op het kiesbord en dan gaan we aan de slag. Om 10 uur gaan we opruimen en eten we fruit tijdens de fruitkring. We spelen buiten en als de kinderen van groep 3 tot en met 7 naar binnen gaan blijven wij nog lekker buiten spelen met onze karren, fietsen, voetballen en andere materialen. We komen weer binnen voor een kringactiviteit en daarna gaan we thuis of op school lunchen. De middag start weer in de kring en daarna spelen we binnen en daarna buiten. Op het eind van de dag sluiten we weer in de kring af. Op donderdag gaan we gymmen in de speelzaal. Juf Evy komt op een aantal woensdagen techniekles geven en juf Sabine geeft op dinsdag om de 14 dagen een muziekles.


In de klas werken we met thema's. 
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen graag naar school komt en om daarvoor te zorgen helpen we elkaar en hebben we ook klassenregels. We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken, we werken rustig en we zijn lief voor elkaar. Hoe we dat doen leren we tijdens de lessen van Kwink. Een paar keer per jaar staat er een viering gepland waarbij alle ouders mogen komen kijken wat we die periode allemaal geleerd hebben. Tot ziens in groep KC!