GROEP 3A

Dit jaar zijn we gestart met Veilig Leren Lezen, de zgn. Kim- versie. Op allerlei uitdagende manieren wordt er geoefend met lezen, woordenschat, begrijpend lezen en thema's. In de laatste kern wordt er veel aandacht besteed aan het lezen met intonatie, het zgn. toneellezen. Je merkt dat de kinderen dit heel snel overnemen en veel kinderen lezen al met een goede intonatie. Heel knap! Uiteraard wordt het ook steeds leuker om te lezen, omdat de verhalen en boeken steeds meer inhoud krijgen voor de kinderen. Een aantal kinderen leest al avonturenboeken en spannende verhalen. Twee keer in de week hebben we ook een voorleesmoment door de kinderen, waarbij ze aan hun klasgenootjes kunnen laten horen wat ze allemaal al kunnen.

Naast het lezen besteden we natuurlijk ook aandacht aan het rekenen. Vooral het automatiseren komt uitgebreid aan bod. Op allerlei manieren wordt dit geoefend. Met het digibord, op het wisbordje, mondeling, bewegend, enz.