GROEP 3A

Allereerst willen wij u een heel goed, mooi, gezellig, maar vooral gezond 2019 toewensen.
     
Vorige week was ik helaas ziek. Gelukkig is de klas goed opgevangen door de verschillende vervangers.
In de vakantie hebben de kinderen gelezen met de leesbingo en het grote leesspel. Als ze de ingevulde formulieren meebrengen naar school, krijgen zij hier een beloning voor.
De afgelopen dagen heeft al een aantal kinderen deze beloning ontvangen. Wilt u de kinderen er thuis aan helpen herinneren om de bladen mee te nemen naar school? Het blijft ook zonder bingo en leesspel heel belangrijk om iedere dag woorden en teksten hardop te lezen thuis, zodat de letters en woorden steeds beter geautomatiseerd gaan worden, waardoor het lezen steeds vlotter gaat. Binnenkort worden voor de eerste keer de AVI en DMT afgenomen. Bij AVI is het de bedoeling dat de kinderen een tekst lezen binnen een aangegeven tijd met zo min mogelijk fouten. In groep 3 wordt begonnen met AVI- start.
Daarna volgt AVI M(idden) 3 en tot slot AVI E(eind) 3. Als de kinderen het eerste niveau behaald hebben, mogen ze ook het volgende niveau proberen. Voor de periode erna mogen de kinderen oefenen voor het volgende niveau. Als een kind bijvoorbeeld M3 behaalt, mag hij of zij gaan oefenen met het lezen van boekjes op E3- niveau. Bij de D(rie) M(inuten) T(oets) moeten de kinderen drie kaarten lezen met woorden. Per kaart krijgen zij 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden goed te lezen. De eerste kaart bestaat uit éénlettergrepige korte woorden, op de tweede kaart staan woorden met meerdere medeklinkers voor en/of achter en de derde kaart bestaat uit langere woorden. De eerste keer worden alleen kaart 1 en 2 afgenomen.

Om het begrijpend lezen te bevorderen, zijn we deze week gestart met het werken in Humpie Dumpie. Dit is een serie werkboekjes, waarmee het begrijpend lezen wordt geoefend. Aan het eind van groep 3 wordt begrijpend lezen ook opgenomen in de Cito- toetsen. Een aantal vlotte lezers is al zelfstandig aan het werk met deze boekjes. De andere kinderen doorlopen de stof samen met de leerkracht. Na verloop van tijd worden er regelmatig opdrachten zelfstandig gemaakt.
Vorige week en deze week hebben wij het over het thema ‘winter’ gehad en maandag
21 januari starten wij met groep 1 t/m 4 een nieuw Engels thema: ‘Theatre’. Als u thuis nog bruikbare attributen heeft liggen, die wij in de klas kunnen uitstallen of kunnen gebruiken, willen wij die graag lenen.