GROEP 4A

Na een heerlijke vakantie zijn we vorige week weer fijn gestart. Ook is er vorige week maandag een nieuwe leerling in de groep gekomen; welkom Joonhee!
In de vakantie hebben veel kinderen gelezen met de leesbingo. Super knap!
Deze week starten we een nieuw hoofdstuk van rekenen. De belangrijkste doelen die aan bod komen zijn klok lezen, de tafels van 5 en 10, rekenen met geld, + en - sommen maken op de getallenlijn en lengtes meten.


Met spelling zijn we bezig met het oefenen van de spellingregels van beer (je hoort de ee, oo en eu in woorden met eer, oor, eur niet zo goed. Je schrijft ze wel.) en eend (hoor je aan het eind van een woord een -t –d, -b of -p, maak het woord langer. Dan hoor je of je een d/t of b/p moet schrijven).