GROEP 5A

Naast de gebruikelijke lessen rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven krijgen de kinderen in groep 5 voor het eerst te maken met de wereld oriënterende methodes Naut (natuur), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Hierin wordt thematisch gewerkt aan verschillende onderdelen, zoals provincies en hun kenmerken in Nederland, de geschiedenis van vroeger tot nu en bepaalde natuurkundige onderwerpen.

Behalve de gewone lessen is er ook tijd voor bijzondere projecten en activiteiten, zoals de lessen van Art4You (waarbij de kinderen een instrument leren bespelen), de lessen Kwink (sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met elkaar), projecten met de bibliotheek (schrijversbezoek) en de gymlessen (tennisles) en natuurlijk de wekelijkse activiteiten bij W&T, waarbij de kinderen op onderzoekende wijze aan de slag gaan met allerlei technische projecten (van programmeren tot zelf een rijdende auto ontwerpen).