GROEP 5A

Na twee weken van de feestdagen en de vakantie te hebben genoten, zijn we de afgelopen weken weer vol goede moed begonnen in de klas. We hebben het goede ritme weer meteen netjes te pakken en zijn weer enthousiast aan het leren gegaan. De komende weken zullen de laatste weken van Jens, en later ook van Naomi, op school zijn.

Jens gaat onze school verlaten om naar Amerika te gaan en Naomi gaat naar een school in haar eigen wijk, dichter bij haar nieuwe huis. Van beide leerlingen nemen we op een leuke manier afscheid! 

Gymlessen
De komende 4 weken gaan we tijdens de gymlessen tennissen! Een tennisleraar zal ons de fijne kneepjes van het spel bijbrengen middels allerlei speelse en leerzame activiteiten.

Cito-toetsen
Vanaf komende week zullen we gedurende 4 weken de volgende (Cito-) toetsen afnemen:
rekenen, tempotoets rekenen, spelling, AVI, DMT en begrijpend lezen. De toetsen vinden verspreid over de week plaats.