GROEP 6A

Sinterklaas is weer in het land. Wij genieten!

Inmiddels hebben we de tweede theaterles gehad van een medewerker van Art4U (muziekschool). De kinderen leren hoe ze emoties kunnen laten zien en hoe ze op een positieve manier kunnen reageren op elkaar. Hierna volgen nog twee lessen.

Ook zijn we gestart met het project ‘Toetsbende’, dat georganiseerd wordt door de muziekschool. De kinderen gaan de komende acht weken op een keyboard oefenen. In januari volgt dan een afsluiting met een klein concert. 

Al met al hebben we weer een drukke, maar gezellige periode, waarin veel activiteiten staan gepland buiten het reguliere lesprogramma, wat uiteraard ook gewoon doorgaat!