Groep 5B

Groep 5B

Werken in de middenbouwgroepen betekent een geweldige diversiteit in aanbod. Natuurlijk komen de gebruikelijke vakken aan bod. Waarbij de grote stappen in vakken als Spelling en Rekenen erg de moeite waard zijn om te mogen begeleiden. Daarnaast komen kinderen voor het eerst in aanraking met vakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur. De wereld om hen heen wordt voor de kinderen op deze manier begrijpelijker en belangrijke gebeurtenissen uit het verleden worden aangeboden. Nieuw op onze school zijn de lessen Wetenschap en Techniek (W&T). Onder leiding van een heel enthousiaste collega maken kinderen kennis met deze wereld. Programmeren, auto’s bouwen, bruggen en knikkerbanen construeren. Kortom een geweldige aanvulling op ons programma.

We mogen bij al het bovenstaande niet vergeten dat kinderen pas tot leren komen als kinderen zich veilig voelen en sociaal-emotioneel in balans zijn. Om hier structureel aandacht voor te hebben gebruiken met de methode Kwink. In 20 hoofdstukken komen alle mogelijke kenmerken van sociaal-emotionele ontwikkeling voorbij, waarbij kinderen om een interactieve en heel herkenbare manier worden meegenomen op deze belangrijke ontdekkingsreis.

Tot slot maak ik graag gebruik van experts; mensen die vanuit hun eigen specialisme, echt iets toe kunnen voegen. Elk jaar maak ik gebruik van clinics die worden aangeboden vanuit verschillende sportbonden (bv tennisbond en Atletiekunie) en ook van het aanbod vanuit de muziekschool (art4you) wordt elk jaar dankbaar gebruik gemaakt.