Wij zijn TROTS

Gisteren hebben we de resultaten van de Cito-eindtoets ontvangen. De leerlingen van groep 8 verdienen een dikke pluim!

We behaalden als school dit jaar een gemiddelde score van 543,1. Volgens de beoordelingsnorm van de inspectie mogen we spreken van een zeer goede score.

Een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn!

Dit betekent dat onze leerlingen van groep 8 supergoed gepresteerd hebben. Een positief effect van alle geleverde inspanningen door leerlingen en het team in het kader van het ‘opbrengstgericht werken’. 

 

School

 

Schoolgroep

Ondergrens schoolgroep

Gem. van de schoolgroep

Bovengrens schoolgroep

De Heiacker

6

534,3

536,3

538,3

 

Score van de Heiacker: 543,1

 

De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn

als bovenstaande standaardscore:

goed

op of boven de bovengrens ligt;

voldoende

op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt;

onvoldoende

onder de ondergrens ligt.

 

Toelichting:

Wat betekent de score in vergelijking tot andere scholen?

De meeste basisscholen verantwoorden zich over hun eindresultaten na acht jaar basisonderwijs met de Cito Eindtoets. Bij het bepalen van de ‘onder- en bovengrenzen’  van de eindresultaten houdt de inspectie rekening met de leerlingpopulatie. De grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Bij het zgn. “schoolgewicht” (het percentage gewogen leerlingen van de hele school), is de opleiding van ouders de bepalende factor.  Voor iedere schoolgroep is op basis van scores uit 2009-2011een gemiddelde berekend, met bijbehorende onder- en bovengrens.

 

Onze school valt dit schooljaar  in schoolgroep 6. Zoals u kunt zien, scoren we ver boven de bovengrens van onze schoolgroep met een score van 543,1.