Algemeen

Vieringen op De Heiacker
Op diverse momenten in het schooljaar geven de leerlingen een kijkje in de lesstof. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom op de locatie waar hun kind(eren) zit(ten) om te genieten van een presentatie door de kinderen. Behalve dat het erg leuk is om te zien waar de kinderen mee bezig zijn, groeit hierdoor hun zelfvertrouwen.

Wat laten de kinderen zoal zien:
… dat ze kunnen zingen
… of dat ze kunnen presenteren
… of dat ze kunnen reciteren
… of dat ze kunnen vertellen
… of dat ze kunnen toneelspelen
… of dat ze taalvaardig zijn
… of dat het prima rekenaars zijn
… of dat ze ook al een aardig woordje Engels hebben geleerd
… en vooral dat ze graag voor u op ‘een podium’ staan!

U kunt zich laten verrassen op de volgende data: