Ellen Huiskes

Mijn naam is Ellen Huiskes en ik ben op dit moment leerkracht van groep 1 /2 op de Polders. Ik heb inmiddels veel ervaring in het onderwijs. Ik heb gewerkt als R.T.er, leerkracht van diverse groepen I.B.er, heb in het management gezeten en ben op dit moment naast mijn groepstaak ook monitor van leerprocessen bij ons op school.

Ik vind het belangrijk om mezelf maar vooral ook kinderen in de breedte te ontwikkelen. Bij mezelf zie ik dit terug in het grote aantal hobby’s. Bij mijn leerlingen vind ik het belangrijk om hen te coachen op velerlei gebied. Niet alleen het cognitieve is van belang maar ook het esthetische, motorische, het creatieve en nog veel meer.

Mijn eigen kinderen vliegen nu uit en ik kan genieten van wat zij op dit moment allemaal leren. Het zelf doen, lef hebben om iets te proberen zijn zaken die wij, altijd gestimuleerd hebben. Jezelf zijn, authentiek, initiatief nemen ook als het een keer lastig is zijn waarden die ik ook mijn leerlingen meegeef. Nieuwsgierig blijven in de breedste zin van het woord zorgt voor betrokken blije mensen.
Mooi dat ik daaraan een bijdrage kan leveren.