Overblijven

Tussenschoolse opvang
Twaalf uur. De schoolbel gaat. Tijd voor de lunchpauze! Gezellig overblijven op de basisschool. Bijkomen van de ochtend, buiten lekker de benen strekken en nieuwe energie opdoen voor de middag.

Voor groot en klein
Korein Kinderplein verzorgt de tussenschoolse opvang (tso) op De Heiacker. Deze tso is er voor groot en klein. De kinderen eten onder begeleiding rustig een boterham, spelen en ontspannen. Door even lekker buiten te bewegen, hebben ze een plezierige pauze en krijgen ze weer volop energie voor daarna. En u kunt ervan uitgaan dat alles goed geregeld is. Bekijk meer informatie over tso van Korein Kinderplein.

Top geregeld
Met tso van Korein Kinderplein weet iedereen waar hij aan toe is: de kinderen, de school en de ouders. Allerlei belangrijke zaken leggen we in overleg met de school vast in een pedagogisch werkplan. We stimuleren bijvoorbeeld ook een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging. Want je leert beter wanneer je gezond eet en beweegt!

Dagarrangement
Tso is onderdeel van het Korein Kinderplein dagarrangement. Binnen dit arrangement kiest u zelf welke vorm(en) van kinderopvang u nodig hebt: voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Hiermee zorgen we voor een doorgaande ontwikkellijn, die de ontwikkeling van uw kind bevordert. Bovendien ziet uw kind zo vooral dezelfde, vertrouwde gezichten op één dag.
Drinken
Korein Kinderplein verzorgt geen drinken tijdens de tso. Kinderen moeten daarom hun eigen drinken meenemen naar school.

Kosten tussenschoolse opvang
Maakt uw kind op vaste dagen in de week gebruik van tso? Of alleen af en toe een keertje? U kunt zelf een planning maken. Via het Ouderportaal regelt u dat snel en gemakkelijk. Met uw inlogcode regelt u zelf het dagarrangement van uw kind. Op de dagen die u zelf kiest.

Tarieven tussenschoolse opvang (schooljaar 2017-2018)
Hoe eerder uw aanmelding, hoe voordeliger het tarief:
• € 2,38 per dag bij aanmelden langer dan 7 dagen voor de tso-dag;
• € 3,00 per dag bij aanmelden tussen 7 dagen en 1 dag* voor de tso-dag;
• € 3,60 per dag bij aanmelding 1 dag* voor of op de tso-dag zelf.
* 1 dag vóór de tso betekent:
Voor tso op maandag: uiterlijk vrijdag om 12.00 uur aanmelden
Voor tso op dinsdag: uiterlijk maandag om 12.00 uur aanmelden
Voor tso op donderdag: uiterlijk dinsdag om 12.00 uur aanmelden
Voor tso op vrijdag: uiterlijk donderdag om 12.00 uur aanmelden

Aan- en afmelden
Maakt uw kind op vaste dagen in de week gebruik van tso? Of alleen af en toe een keertje? U kunt zelf een planning maken. Via het Ouderportaal regelt u dat snel en gemakkelijk. Met uw inlogcode regelt u zelf het dagarrangement van uw kind. Op de dagen die u zelf kiest.
Wilt u uw kind aanmelden voor tso van Korein Kinderplein? Ga dan naar Mijn Ouderportaal  via https://flexweb.kss.nl/aanvraag en kies voor Tussenschoolse opvang. U bent zelf verantwoordelijk voor aan- en afmelding van uw kind(eren). Wanneer een kind niet digitaal wordt afgemeld, worden de kosten in rekening gebracht.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de locatieverantwoordelijke van Korein Kinderplein.

Let op:
omdat tussenschoolse opvang niet onder de Wet Kinderopvang valt maar onder de Wet Primair Basisonderwijs, krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag.