Engels in groep 5

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerste te maken met de methode Naut (natuur), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) en veel van de Engelse activiteiten in de klas zijn gekoppeld aan de onderwerpen die hierbij aan bod komen.
Bij aanvang van de les, of na de methodeles, wordt er een Engelse activiteit gegeven die aansluit bij het betreffende onderwerp en hierbij wordt de Engelse woordenschat van de leerlingen vergroot door gezamenlijk activiteiten waar luisteren, herhalen, schrijven en tekenen van de nieuwe woorden aan bod komen.
Naast deze activiteiten wordt er regelmatig bij binnenkomst, in pauzemomenten, bij vieringen en met specifieke zinnen teruggepakt naar de Engels taal (bv. Good morning, may I go to the toilet please, etc.).