Engels in groep 5/6B

De afgelopen jaren zijn in de middenbouwgroepen (4-5-6) een heleboel Engelstalige activiteiten bedacht en uitgevoerd. Aanvankelijk stonden de dagopening, woordenschat en Rekenen centraal. Mede door de inspirerende studiereis naar Canterbury, die onderdeel uitmaakte van onze Engelse opleiding, is het accent wat verschoven naar de wereldoriënterende vakken. Het doel is om steeds vaker de eerste 10 minuten van deze lessen Engelse content aan te bieden die past bij de inhoud van het thema.

Op dit moment wordt elke dag gestart met een Engelstalige dagopening, waarbij ook het dagprogramma wordt besproken. Veel van de zelfstandige rekenactiviteiten worden kort in het Engels uitgelegd. Ook het eerste deel van elke gymles wordt in het Engels aangeboden. Daarnaast proberen steeds meer Classroom English (dagelijks terugkerende vragen / zinnen in het Engels) te gebruiken, waarbij het spreken van Engels zinnen door de kinderen steeds belangrijker wordt.
Er komen binnen de lessen van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur ook steeds meer moment van Engelstalige introductie. De kinderen gebruiken hier ook een mooi A4 schrift waarin ze de verwerking (in het Engels) van deze activiteiten maken.
Tot slot mag de Engelse boekenkast in onze klas niet onvermeld blijven. In de klas staan, op verschillende niveaus Engelse leesboeken variërend van prentenboeken, tot informatieboeken. Kinderen grijpen steeds gemakkelijker naar deze boeken.