Ongewijzigde schooltijden op De Heiacker

Voor de meivakantie hadden de ouders van De Heiacker de gelegenheid om een enquête over de schooltijden in te vullen. Een grote meerderheid heeft ervoor gekozen om de schooltijden te houden zoals ze zijn. Onlangs is de uitslag besproken in de schoolraadvergadering en is door de MR instemming verleend aan het continueren van de huidige schooltijden voor de komende 6 jaar.

De schooltijden blijven ongewijzigd:
Maandag, dinsdag, donderdag:  8.30u-12.15u en 13.15u-15.15u
Woensdag en vrijdag :   8.30u-12.15u
Voor de TSO op maandag, dinsdag en donderdag houden we de overeenkomst met Korein in stand.