Brainportschool!

De commissie van Toezicht van Brainportscholen heeft onze school officieel benoemd als Brainportschool! Sinds het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ in november 2017 werkt De Heiacker, samen met vijf andere scholen in de regio, aan de ontwikkeling van de school aan de hand van de vijf pijlers van Brainport:
1. 3O-leren; Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren.
2. Contextrijke leeromgeving; het onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met de omgeving.
3. Internationalisering; ontwikkeling van wereldburgerschap.
4. Professionalisering onderwijsteams.
5. Samenwerking; het delen van good practices.
Waarschijnlijk herkent u meteen het Engels en de lessen Wetenschap & Technologie in bovenstaande pijlers. Ook de wijze waarop de leerkrachten zich professionaliseren en de wijze waarop we zeer goede leerresultaten behalen, is gezien door de Commissie van Toezicht en de kerngroep van Brainport. Als aanbeveling zouden we meer contacten kunnen leggen met bedrijven in de omgeving. Wij zijn heel trots om Brainportschool te zijn, dit betekent namelijk dat we op een goede manier investeren in de toekomst van onze leerlingen!