Inspectierapport april 2014

Op 17 april 2014 heeft de inspectie onze school bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van wettelijk bepaalde criteria. De beoordeling en rapportage is gebaseerd op:
• Een beperkte set indicatoren uit het Toezichtkader po/vo 2009 van de inspectie. Het toezichtkader is te vinden op de site van de Onderwijsinspectie.
• Analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn.
• Schoolbezoek waarbij:
• Schooldocumenten, groepsplannen en handelingsplannen zijn bestudeerd
• Groepsbezoeken zijn afgelegd voor het beoordelen van de planmatige uitvoering van de zorg
• Gesprekken met de directie en de zorgcoördinatoren zijn gevoerd.

De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Heiacker op de onderzochte onderdelen op orde is. Een aantal onderdelen zijn zelfs met een ‘goed’ gewaardeerd, onder meer de evaluaties van de effecten van de zorg en de jaarlijkse resultaten van de leerlingen. De inspectie geeft aan dat ieder kind de zorg krijgt die het verdient op De Heiacker. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de inspectie besloten het reeds aan de school toegekende basisarrangement te handhaven. Dit betekent dat de inspectie ongeveer iedere vier jaar de school zal bezoeken voor een onderzoek. In de tussenliggende jaren levert de school elk jaar de tussen- en eindresultaten aan en de beleidsdocumenten. Op basis hiervan beoordeelt de inspectie jaarlijks of het toezichtarrangement dient te worden aangepast.

Lees hier het volledige inspectierapport.